Budowa domu to skomplikowany proces, zarówno pod względem finansowym, formalnym, jak i technologicznym. Dlatego najlepiej, w celach poglądowych oraz organizacyjnych, rozbić ją na poszczególne etapy. Dzięki temu nie tylko uzyska się klarowny ogląd sytuacji, ale też łatwiej będzie przeprowadzić inwestycję krok po kroku, nie gubiąc się w tym, co zostało zrobione, a co jeszcze czeka na swoją kolej. Taki plan pozwoli też uniknąć sytuacji, gdy przeoczymy terminowego wykonanie jakiejś czynności, np. formalnej.

Pierwszym etapem budowy domu będzie wybranie działki. Tutaj, oprócz oceny stanu działki i jej kształtu, bardzo ważne jest zapoznanie się z założeniami odnośnie zagospodarowania jej i okolicy. Znajdują się one w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalanym przez gminę. Z niego dowiemy się nie tylko, jakie jest przeznaczenie interesującego nas terenu (czyli czy rzeczywiście jest to działka budowlana i pod jaką zabudowę), ale też poznamy plany odnośnie terenów sąsiednich. Dzięki temu można uniknąć zakupu ziemi obok miejsca, gdzie za kilka lat ma powstać ruchliwa ulica lub spalarnia śmieci.

Jeżeli działa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, trzeba uzyskać warunki zabudowy działki. Jest do dokument ustalający, w jaki sposób zmieni się zagospodarowanie terenu wskutek jego zabudowania.

Reklama: Swoje ogłoszenia zawsze wystawiam tutaj biura nieruchomości Olsztyn , a także tutaj biura nieruchomości Poznań. Pełno telefonów oraz wiadomości od klientów którzy pragną zobaczyć moje mieszkanie.

Jeśli mamy już ustalone przeznaczenie działki oraz okolicy, należy sprawdzić, czy do działki doprowadzone są media, a jeśli nie, to czy jest możliwość ich doprowadzenia. Po tym możemy już sfinalizować transakcję i przejść do wyboru projektu.

Szybkie i tańsze rozwiązanie to wybranie gotowego projektu. Na rynku jest ich dostępnych naprawdę wiele. Taki projekt musi jeszcze zostać zaadaptowany do działki przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli zdecydujemy się na projekt autorski, w 100% sporządzany na nasze zlecenie, musimy liczyć się z kilkukrotnie wyższą ceną.

Niektóre plany zagospodarowania przestrzennego wymagają, aby na tym etapie inwestor uzyskał promesy przyłączenia mediów. W takim przypadku należy kontaktować się z dostawcami. Kolejny krok to skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (3 egzemplarze projektu budowlanego, zaświadczenie o uprawnieniach projektanta, oświadczenie o prawach do nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz dokumentacja warunków technicznych przyłączy). Te papiery pozwolą nam uzyskać pozwolenie i rozpoczęcie budowy.

Pierwszy etap budowy domu to tzw. stan zerowy. Polega on na przygotowaniu działki (w tym wyznaczenie przez geodetę dokładnego miejsca posadowienia budynku), przeprowadzeniu niezbędnych pac ziemnych oraz przygotowaniu fundamentów i ew. piwnicy.

Na tej bazie można kontynuować budowę, doprowadzając ją do stanu surowego otwartego, czyli momentu, gdy dom ma już ściany, stropy oraz więźbę dachową, dach wraz z pokryciem i oknami. Zazwyczaj jest to najbardziej kosztowny etap i pochłania nawet połowę budżetu.

Kolejnym etapem budowy domu jest stan surowy zamknięty, obejmujący m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej oraz wstawienie okien i drzwi. W takim stanie nowy budynek jest już przygotowany na zimę.

Od stanu surowego zamkniętego przechodzimy do wykańczania budynku, a więc kładzenia podłóg, montowania armatury, malowania itp. Gdy to już jest wykonane pozostaje formalne sfinalizowanie budowy, w tym zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Dodaj komentarz